Welcome at Stichting Le Nid

Le Nid is een weeshuis in Ivoorkust dat opgericht is door een Amerikaanse en en Française. Zij voedden kinderen op waarvan de moeders op het kraambed of tijdens de bevalling zijn overleden.
Een van deze pleegkinderen, Lois, heeft dit werk de afgelopen jaren met veel succes voortgezet en hebben veel kinderen de kans gekregen om op te groeien in een veilige omgeving en konden zij een beroepsopleiding volgen. Wij zijn Lois hiervoor eeuwig dankbaar en hebben groot respect voor haar liefdevolle werk, haar rotsvaste vertrouwen in God en de volharding die zij ons liet zien.
Sinds het overlijden van Lois in februari 2019 hebben er op organisatorisch gebied veranderingen plaatsgevonden. Er worden geen nieuwe weeskinderen meer opgenomen in Le Nid. Ook heeft Annie besloten haar fondsenwervende activiteiten zoals de oliebollenactie en koken voor groepen stop te zetten.
Met het het ingezamelde geld blijft Stichting Hulp Le Nid ervoor zorgen dat de huidige kinderen van Le Nid naar school kunnen en een beroepsopleiding kunnen volgen.
Uw financiële bijdrage aan Stichting Le Nid is van harte welkom op ons bankrekeningnummer 3629.13.196.

 

 

to top